İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Kara Kutu”

Hunza Türkleri

Afganistan – Pakistan sınırında yüksek vadilerde yaşayan Hunza Türklerinin tamamı müslümandır. Dünyada kanser hastalığının görülmediği bölgede, ortalama yaş 100-120 arasındadır.

Enver Paşa Kimdir?

Enver Paşa 1821 yılında İstanbul’da doğdu. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesinde öğrenim gördü. Harp Okulunu 1899’da piyade teğmeni olarak bitirdikten sonra, 1903’te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu.

Ata binme yasağı

Tanzimattan evvelki devirde, îstanbulda Padişahtan başka ancak üç kişi, eğer ata tercih ederlerse arabaya binmek hakkına sahip idiler. Bu üç kişi de İlmîye sınıfının en yüksek simaları olan Şeyhülislâm, Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri Efendiler idi. Vezirler, devlet ricali ve zata mahsus bahşo lunan bir imtiyaz ile akalliyet âyan ve eşrafı ancak ata binebilirlerdi. Onyedinci asrın ilk yıllarına kadar ricalden sayılmayan memurin, serveti ne olursa olsun halk, büyük şehir içinde ata da binemezdi.