Eylül 24, 2023
Thalidomide Faciası

Bundan yaklaşık 60 yıl önce on binlerce bebeğin hayatı bir daha asla değişmeyecek şekilde etkilendi. Tıp dünyasında gözünü para hırsı bürümüş bir şirketin ihtirası sebebiyle …

Süleyman Demirel’den Aforizmalar

Türkeş Türk çocuğu, Ecevit halk çocuğu, Erbakan Müslüman çocuğu, biz o… çocuğu muyuz? Bana Türkiye’nin durumunu bir kelimeyle anlatın derseniz “iyidir” derim. İki kelimeyle anlatın …

Mistras Katliamı

“Rus askerleri ve Yunanlar, 1770’te Mistras kentinde 400 Türk’ü öldürmüştür. Türk çocuklar, minarelere çıkarılıp oradan aşağıya atılmışlardır. “

Ata binme yasağı

Tanzimattan evvelki devirde, îstanbulda Padişahtan başka ancak üç kişi, eğer ata tercih ederlerse arabaya binmek hakkına sahip idiler. Bu üç kişi de İlmîye sınıfının en …

Sende Ağla

Azman Dede Balıkesir`de son gömdüğümüz Çanakkale gazisi İvrindi’nin Mallıca köyünden.. 104 yaşında idi.

Maaş Yerine Gemi Enkazı

Abdülhamit zamanında ve Meşrutiyette memur maaşları her ay muntazam olarak verilmezdi. Maaş çıkması bir mesele, memurlar için adeta bir bayramdı; memurların çoğu maaşlarını sarraflara faizle …

Berline Gönderilen Osmanlı Yetimleri

1.Dünya Savaşı sırasında şehit düşen vatan evlatlarının yetim çocukları Darü’leytamlar’da büyütülüyordu. Osmanlı’nın dar’üleytamlara iaşe vermekte zorlanması, yetim çocukların Almanya’ya gönderilmesi ve çıraklık programına tabi tutulması …