Nisan 19, 2024

Anti-ego Muhalifliği Sendromu

Özellikle hayatının büyük bir kısmını sanata vermiş fakat bu konuda ciddi bir sanat kariyeri elde edememiş bir çok tasarımcı ve sanatçının ister istemez içine düştükleri psikolojik rahatsızlık.

Bu rahatsızlığın en büyük sorunu yaşanılan başarısızlık yüzünden toplumun beğendiği eserlere eleştirsel yaklaşımlarda bulunulması. Bazı ileri safha durumlarında toplumca beğenilen eserleri yok etmeye kadar giden fiili eylemlerde bulunma arzusu görülmektedir. Fakat modern psikoloji, bu rahatsızlığı belli temel  kategoriler bağlamında incelediği için tam anlamıyla bilimsel bir tanımını yapamamıştır.

Bir Cevap Yazın