Nisan 19, 2024

Bir Türk Giysisi : Pantolon

Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda yazılan Divan-ü lugat-it Türk adlı eser, 8. yüzyıldan kalma Göktürk yazıtları, eski Uygur duvar resimleri ve Macar II. Rasonyi’nin “Tarihte Türklük” adlı eseri; pantolon, ceket ve gömlek gibi giyim eşyalarının ilk kez Türkler tarafından giyildiğini ve Orta Asya’dan dünyaya yayıldığını göstermektedir.

Türklerin, Batı Dünyasına taşıyıp benimsettikleri pantolon, yalnız Türk giyim tarihi açısından değil, dünya giyim tarihi açısından da olağanüstü öneme sahiptir.

Avrupa, pantolonu ilk kez 18. yüzyılda, yani Türklerden bin yıl sonra giyinmeye başlamıştır.

Bahaeddin Ögel’e göre, pantolon, HUNLAR tarafından bulunmuştur. Bilindiği üzere, yeryüzünde atı ilk evcilleştiren ve atı binek hayvanı olarak kullanıp, eğeri, üzengiyi kullanan kavim Türklerdir.

Tarih boyunca Türkler, ata binen, hatta hayatı at üzerinde geçiren insanlardır. Onlar için çalılara, taşlara, soğuğa ve uzun at yolculuklarına dayanıklı giysiler gerekliydi. Yeryüzünün ilk atlı milleti olan Türkler, pantolon ve ceketi ilk kullanan kavim olmuşlardır. Çünkü pantolon ve ceket, süvari giysisidir ve bir süvarinin, içinde en rahat edeceği giysi, pantolon ve cekettir.

Bir Cevap Yazın