Şubat 26, 2024

Bûnî Risalesi (Yasaklanmış Büyücülük ve Cincilik Kitabı)

Bûnî Risâlesi asırlardan bu zamana kadar hiç bir okuyucuya gösterilmemesi, ismi ve yeri açıklanmayan bir kütüphanenin kasasında gizli tutulmasıyla biliniyor. Cincilik ve büyücülük adı altında en geniş bilgi kaynağına sahip olan bu kitap bu konuların el yazması en temel kaynağı olarak bilinir.

Kütüphanelerimiz “havas” denilen cin, büyü, sihir vs. anlatan elyazmaları bakımından oldukça zengindir. Ancak geçmişte itina ile saklanmış ve içerisinde anlatılan büyülerin yazdığı şekilde uygulandığında gerçekleşeceğine inanılan kitaplar kütüphanelerde okuyucuya gösterilmemiş ve kasalarda saklı tutulmuştur. Bu kitapların “atası” bilinen Cezayir’de doğan 1225’te Kahire’de vefat eden Ebu’l-Abbas Ahmed bin Ali bin Yusuf el-kureşi el Bûnî’nin yani kendi adıyla tanınan “Bûnî Risâlesi” adlı eseri gelir. Hayatı hakkında çok bir şey bilinmeyen ama eseri üstünde asırlarca çalışmış olan Buni’nin temel sisteminde sayılar ve harfler arasında ki anlam ve fizik birliği vardır.

Bu kitapta bulunan hayali cin ve benzeri çizimler yani bedensiz varlıklar, onlara karşı güç kazanılması adına varlıklara hükmetmek ve istediğini yaptırmak için yardımcı olur. Cinleri kullanarak yapılan işe “hüddam” işi yaptırana ise “hüddamcı” yani “cinci” denir. Buni hemen hemen çoğu işin bu yöntemle yani cinlerin yardımı ile halledilebileceğini söyler. Yüzlerce sayfalık kitabın her türlü sıkıntının nasıl halledileceği bunun için hangi cinin hizmete uygun olduğunu uzun uzun anlatır.

Bir Cevap Yazın