İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türk Adı Yabancı Kaynaklarda Nasıl Geçer?

Türk adı, tarih boyunca birçok farklı kaynakta ve dilde çeşitli şekillerde yer almıştır. Bu adın kökeni, anlamı ve kullanım şekli, Türklerin geniş bir coğrafyaya yayılması ve farklı kültürlerle etkileşimde bulunması nedeniyle oldukça çeşitlilik göstermektedir. Bu makalede, Türk adının çeşitli yabancı kaynaklardaki kullanımını ve bu adın tarihsel evrimini inceleyeceğiz.

Antik Kaynaklarda Türk Adı

Türk adının ilk kez ortaya çıktığı kaynaklar arasında, Çin yıllıkları önemli bir yer tutar. Çinliler, Orta Asya’da yaşayan kavimleri kaydederken Türkleri de “Tujue” (突厥) adıyla anmışlardır. Bu isimlendirme, Çin’in Sui ve Tang hanedanlıkları dönemine (6.-9. yüzyıllar) kadar uzanmaktadır. Çin kaynaklarında Tujue, büyük bir imparatorluk kurmuş ve geniş bir alana hükmetmiş bir halk olarak tanımlanır.

Orta Asya Kaynaklarında Türk Adı

Orta Asya’daki yazılı kaynaklar arasında, Orhun Yazıtları büyük bir öneme sahiptir. Göktürk Kağanlığı dönemine ait bu yazıtlarda, Türk adı “Türük” veya “Türk” şeklinde geçmektedir. Orhun Yazıtları, Türklerin kendi adlarını nasıl kullandıklarına dair en eski ve en doğrudan kaynaklardan biridir. Bu yazıtlarda Türkler, kendilerini güçlü, bağımsız ve geniş bir coğrafyada hüküm süren bir halk olarak tanımlamışlardır.

İslam Dünyasında Türk Adı

Türkler, İslam dünyasıyla tanıştıktan sonra Arap ve Fars kaynaklarında da anılmaya başlanmıştır. Arap yazarlar, Türkleri genellikle “Türk” veya “Etrak” (Türkler) olarak adlandırmışlardır. Özellikle İbn Fadlan’ın seyahatnâmesi, 10. yüzyılda Türkler hakkında önemli bilgiler sunar. İbn Fadlan, Türkleri “göçebe, savaşçı ve cesur” olarak tanımlamış ve onların geleneklerini detaylı bir şekilde anlatmıştır.

Fars kaynaklarında da benzer şekilde Türk adı geçmektedir. Firdevsi’nin “Şehname” adlı eserinde, Türkler “Turanlılar” olarak anılmıştır. Bu eserde, İran ve Turan savaşları geniş bir şekilde işlenmiş ve Alp Er Tunga (Afrasyab) gibi Türk kahramanlarından bahsedilmiştir.

Batı Kaynaklarında Türk Adı

Orta Çağ’dan itibaren Batı dünyasında da Türk adı geçmeye başlamıştır. Bizans kaynaklarında Türkler, “Turkoi” (Τουρκοι) olarak adlandırılmıştır. Bizanslı tarihçiler, Türkleri genellikle savaşçı ve güçlü bir halk olarak tasvir etmişlerdir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, Türk adı Bizans kaynaklarında sıkça geçmektedir.

Orta Çağ Avrupası’nda ise, Türkler genellikle “Turcus” veya “Turks” olarak adlandırılmıştır. Haçlı seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’ya ilerlemesi sırasında, Türkler hakkında birçok eser kaleme alınmış ve bu eserlerde Türk adı geniş bir şekilde yer almıştır. Marco Polo’nun seyahatnâmesinde de Türklerden bahsedilmekte ve onların geniş bir coğrafyada hüküm süren güçlü bir halk olduğu vurgulanmaktadır.

Modern Dönemde Türk Adı

Modern dönemde, Türk adı dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, Türk adı uluslararası alanda resmî bir kimlik kazanmıştır. Günümüzde, dünya genelinde Türkler ve Türkiye hakkında sayısız kaynak bulunmaktadır ve bu kaynaklarda Türk adı çeşitli dillerde benzer şekillerde kullanılmaktadır.

Sonuç

Türk adı, tarih boyunca birçok farklı kaynakta ve dilde çeşitli şekillerde yer almış ve geniş bir coğrafyada tanınmıştır. Çin, Arap, Fars, Bizans ve Batı kaynakları, Türk adını ve Türkleri farklı açılardan ele almış ve tarihsel kayıtlarına geçirmiştir. Bu adın kökeni ve kullanım şekli, Türklerin tarih boyunca farklı kültürlerle etkileşimde bulunmasının bir sonucu olarak çeşitlilik göstermektedir. Türk adı, bugün de dünya genelinde tanınan ve kullanılan bir isim olarak varlığını sürdürmektedir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir