İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye ismi nereden geliyor? Tarihçesi Nedir?

Bugün kullandığımız “Türkiye” ismi, tarihsel süreç içerisinde çeşitli etkileşimler ve kültürel alışverişler sonucunda şekillenmiştir. Bu isim, aslında Türklerin kendi coğrafyalarını adlandırmalarından ziyade, yabancıların Türklerin yaşadığı topraklara verdikleri isimlerden gelmektedir.

Osmanlı ve İslam Dünyasında Kullanılan Adlandırmalar

Osmanlılar ve daha önceki Türk devletleri, Anadolu ve çevresindeki toprakları genellikle “İklim-i Rum” olarak adlandırmışlardır. Bu terim, Roma İmparatorluğu’na atıfta bulunarak, Anadolu’daki Bizans İmparatorluğu topraklarını işaret ediyordu. Türklerin siyasi hedefleri arasında Roma İmparatorluğu’nun kalıntılarını ele geçirmek olduğundan, bu topraklara “Rum” yani Roma demekteydiler.

Avrupa’da Türkiye Adının Kullanımı

Avrupalılar, Türklerin yaşadığı topraklara farklı adlar vermişlerdir. İtalyanlar bu toprakları “Turchia” veya “Turcmenia” olarak adlandırmışlardır. Bu adlandırmalar, Türklerin yaşadığı bölgeleri tanımlamak için kullanılmıştır. Almanca konuşan seyyahlar ve yazarlar “Turkei” veya “Türkenland” ifadelerini kullanırken, Fransızlar “Turquie” demişlerdir. İngilizce yazan seyahatname yazarları da 16. yüzyılda “Turkie” ifadesini kullanmışlardır. Bu terimler, zamanla Türklerin yaşadığı topraklar için yaygın olarak kullanılan isimler haline gelmiştir.

Türkiye İsminin Modern Kullanımı

Türkçede kullanılan “Türkiye” ismi, bu yabancı adlandırmaların Türkçeye uyarlanması ile ortaya çıkmıştır. Bu ismin kullanımı, Cumhuriyet’in ilanından sonra resmi olarak benimsenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında “Türkiya” şeklinde bir telaffuz da yaygın olmuş, ancak zamanla “Türkiye” şekli yerleşmiştir. 1950’de TBMM’ye seçilen Nazlı Tlabar, Türkçenin ses uyumu kuralına uygun olarak “Türkiya” telaffuzunu korumak için bir kanun teklifinde bulunmuş ve bu kanun kabul edilmiştir. Ancak “Türkiye” şekli, harita ve kitaplarda zaten yaygın olarak kabul gördüğünden, bu değişiklik günlük kullanımı pek etkilememiştir.

Bugün kullandığımız “Türkiye” ismi, tarihi boyunca birçok farklı kültür ve dilin etkisi altında şekillenmiş ve nihayetinde Türkçede yerleşik bir hale gelmiştir. Bu isim, sadece coğrafi bir bölgeyi değil, aynı zamanda Türk milletinin tarihi ve kültürel kimliğini de yansıtmaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir