İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türklere Türk Denilmesinin Sebebi ve Yafes’in Torunu Tokharma

Türk tarihinin derinliklerine indiğimizde, “Türk” adının kökeni ve ilk kullanımı hakkında birçok teori ve rivayet bulunmaktadır. Bu makalede, “Türk” adının tarihsel kökenleri ve bu ismin kaynağına dair bilgi vereceğiz.

Tarihsel Kaynaklar ve Teoriler

Son araştırmalar, Türk tarihinin 4-5 bin yıl geriye götürülebileceğini ortaya koymuştur. Bu durum, “Türk” adının çok eski kaynaklarda aranmasına yol açmıştır. Herodot’un “Doğu’da oturan kavimler” arasında zikrettiği Targitalar ve “İskit ülkesinde” yaşadıklarını belirttiği Tyrkaeler, bu eski kaynaklardan sadece birkaçıdır. Aynı şekilde, Tevrat’ta ismi geçen Yafes’in torunu Tokharma ve eski Hint kaynaklarında rastlanılan Turukhalar (Turuşkalar), Ön Asya çivi yazılı metinlerinde geçen Turukkular, Çin kaynaklarında M.Ö. 1. binyılda dikkat çeken Tikler, Türk adını taşıyan ilk topluluklar arasında sayılmıştır.

Yafes’in Torunu Tokharma

Tevrat’a göre, Nuh’un oğullarından Yafes’in torunu olan Tokharma, Türklerin atası olarak kabul edilmiştir. İslam kaynaklarında da Yafes’in torunları arasında Türkler anılmıştır. İslam kaynaklarında, Yecüc ve Mecüc seddinin arkasında terk edilmiş topraklarda yaşayan Türklerin, Yafes’in oğullarına düşen topraklarda bulundukları belirtilmiştir. Bu topraklar, genellikle Türk diyarı olarak adlandırılmış ve “Türk” isminin bu coğrafyadaki insanlara verilmiş olduğu düşünülmüştür.

Kaşgarlı Mahmud’un Görüşleri

Kaşgarlı Mahmud, “Türk” adının Nuh’un oğlu Türk’ten geldiğini ve Tanrı tarafından bu adın Nuh’un oğlu Türk’ün evlatlarına verildiğini belirtmiştir. Ancak, bu tür rivayetler ve teoriler genellikle efsanevi nitelikte olup, bilimsel doğruluğu kesin olarak kanıtlanamamıştır.

Türk Adının İlk Kullanımı

Türk kelimesi ilk defa Asya Hun Hükümdarı Mo-tun’un mensup olduğu ailenin isminde (Tu-ku=Türk) karşımıza çıkmaktadır. Ancak, aynı soydan gelen ve aynı dili konuşan toplulukların genel adı ve devlet ismi olarak ilk defa Göktürkler tarafından kullanılmıştır. İsim, tarih boyunca çeşitli şekillerde evrilerek Törük, Türük ve sonunda Türk şeklini almıştır.

Türk Adının Anlamları

Türk ismine çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Miğfer, terkedilmiş, olgunluk çağı, deniz kıyısında oturan adam, cezp etmek, türemiş, sert, kamil insan gibi manalar verilen Türk isminin, günümüzde genellikle “güç-kuvvet” ve “güçlü-kuvvetli” anlamında kullanıldığı kabul edilmiştir. Ayrıca, Türük-Türk adının türeme, türeyiş, doğuş, yaratılışla alakalı olduğu milli kaynaklarda belirtilmiştir. Türk, türemiş, türetilmiş, doğmuş, yaratık insan gibi anlamları da almıştır.

Türk adının kökeni, tarihsel ve efsanevi kaynaklarda geniş bir yelpazede incelenmiştir. Her ne kadar çeşitli teoriler ve rivayetler bulunsa da, “Türk” adının kesin kökeni hala tartışmalıdır. Ancak, tarih boyunca bu adın farklı anlamlar kazanarak, Türk milletinin kimliğinin önemli bir parçası haline geldiği kesindir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir