Şubat 26, 2024

KATHARLAR VE BEZİERS KATLİAMI

Ortaçağ Avrupası’nda gerçekleşen bu olaydan önce biraz Katharlar ile ilgili bilgi vermek gerekiyor aslında. Katharlar Fransa’nın Albigensians bölgesinde 12 ve 13. yüzyıllarda ortaya çıkmış ve Avrupa’nın batı ülkelerinde yayılmıştır.

Katharizm Hristiyanlık temelli bir tarikattır. Katolik kilisesi bu tarikatı sapkınlık olarak tanımladı. Katharlar gerçek Hristiyanlığı yaşadıklarını düşünüyorlardı. Katharlar Katolikleri hor görmezdi. Eğitim kültür ve bilime önem vermişlerdir.

Papa ise Katharları istemiyordu ve bunun için Albegois Haçlı Seferini düzenledi. Beziers Kilisesi’ne sığınan Katharları korumak isteyen halk da kiliseye girdi. Bu hadise ile ilgili rivayet ise şöyledir:

“Kılıçlarından kan damlayan Kuzeyli Baronlar, zırhlarını şakırdatarak geldiler, Baş papaz Arnaud Amaury’nin huzurunda diz vurup sordular:
-Kathar sapkınları çoluk çocuk Beziers Katedrali’ne sığınmış. Onları korumak isteyen dini bütün halk, Katoliğiyle, Yahudisiyle aralarına karışmış. Tanrı’nın kullarını şeytana tapanlardan nasıl ayıracağız peder?

Katharlar üstüne Haçlı seferini Roma adına yöneten başpapaz tarihe geçecek şu cümle ile katilamı başlattı:

-Hepsini öldürün! Tanrı kendi kullarını ayırır.

Bir Cevap Yazın