Mart 5, 2024
Cin Kabileleri ve Irkları

Cinler göz ile görülemeyen, inşalar ile beraber yeryüzünde yaşayan varlıklardır. Gruplar, kabileler halinde yaşamlarını sürdürürler. Yaratılmaları ise insanların yaşamlarından daha öncesine dayanır.

Cinler Nasıl Yaratıldı?

Cinlerin Babası Cânn’ın Yaratılışı Ve Kavmi Allahü Teâlâ Hazretleri, gök ve yeri yarattı. Melekleri ve cinleri de yarattı. Melekleri semâ’da iskân etti (yerleştirdi), cinleri de …

Tırnova Cadıları Hortlakları

21 Cemaziyelevvel 1249 yani 6 Ekim 1833 tarihli Takvim-i Vekai gazetesindeki birkaç sütunluk haberde, Tırnova Naibi Ahmet Şükrü Efendi’nin yazdığı bir mektup yayınlanmıştır.Mektuba göre Bulgaristan …