Mart 5, 2024

Türkiye’yi Sabetaycılarmı yönetiyor?

Türkiye’de 2003’te Sabetaist hahambaşılığın resmen kurulmasıyla yeniden gündeme gelen komplo teorisi, ülkenin gizliden gizliye Sabetaycılar tarafından yönetildiği yönünde… Nedir bu ‘Sabetaycılık’ ve kim bu ‘Sabetaycılar’? 17. yüzyılda İzmir ve çevresinde ortaya çıkan Sabatay Sevi’nin kurucusu olduğu, onu mesih kabul eden,

Yahudi Mistisizmine ve Kabbala’ya dayanan bir inanç. Gizliliğin sürdürülmesi amacıyla bu inanca inananlar, bulundukları ülkenin yaygın dininde görünmeyi tercih ediyorlar. Müslüman ismi alıyor ve kendilerini her bakımdan “şüphe edilmeyecek ölçüde” Müslüman gösteriyorlar. Kendilerini Yahudiliğe bağlı bir fraksiyon olarak tanımlasalar da Yahudiler tarafından resmi olarak bu dine bağlı kabul edilmiyorlar. Taraftarları Sabatayistler, Sabatycı, Sabetaycı, Avdedî, Dönme, Selanikli, Meamin, Maminim, Takiyyeci, Munafık gibi farklı isimlerle de adlandırılıyor.

Bir Cevap Yazın